Vi summerar året och tillönskar en fridfull jul

2020 har nog för oss alla varit ett omtumlande och utmanande år på många sätt. När Coronapandemin kom över oss under Q1 kändes det som att tiden stod stilla för ett ögonblick. Det var nog många med mig som upplevde att en helt ny typ av ovisshet spred sig i kroppen. Vad innebär det här för oss? Vad ska hända med vår verksamhet? Hur ska det gå för våra kunder? Hur påverkar det här vår vardag i praktiken? osv. 

Vi på PAULMARKEN HOLMBERG tog ganska snabbt beslutet att i största möjliga mån gå över till digital dialog med såväl varandra som med våra kunder och vårt nätverk. Vi som annars lever i en vardag som till största del består av möten med många olika människor och resor runt i vårt vackra land, fick som många andra ställa om och hitta nya vägar fram. 

Jag måste säga att är det någonting vi ska summera som en positiv utveckling med året 2020 så blir det vår helt nya förmåga av digital socialisering och flexibilitet! I vårt team upplever vi faktiskt att vi kommit varandra närmare under året och det tycker jag är ett fantastiskt bevis på varje individs ansvar och engagemang för kollegans välmående och våra kunders resultat i de projekten vid driver. Vi har praktiskt taget haft mer daglig dialog i år än tidigare. Vi har ofta befunnit oss på olika orter i landet under lång tid, men har varit noga med att höras på telefon och koppla upp oss på Teams flera gånger per dag. Digitala möten med kunder, vårt nätverk och samarbetspartners har fungerat över förväntan och upplevelsen av att man gärna har velat vara lite extra tillgänglig tycker jag är ett styrkebesked på att svenskt näringsliv står pall för oförutsedda och kritiska händelser. Bra jobbat teamet, bra jobbat Sverige!

Det är med största ödmjukhet jag också kan säga att vi är tacksamma för att vi alla har fått hålla oss mer eller mindre friska och att vi fått leverera enligt plan i våra kundprojekt.
Vi har under året hjälpt både gamla och nya kunder i deras olika behov av rådgivning och projektledning inom vår tjänsteportfölj samt att vi fått den äran att fördjupa samarbetet i många av våra befintliga relationer. Vi kommer att stänga året med den här firmans bästa omsättning och resultat sedan start för 10 år sedan och jag kan inte annat än med stolthet säga att vi ser ett fortsatt förtroende från våra kunder och från vårt nätverk i övrigt.

Många frågar oss om hur vårt nätverk på köparsidan agerar nu under rådande pandemi och om vi ser någon minskad aktivitet från de aktörer som vill förvärva eller investera i företag. Vårt svar är att vi känner en trygg stabilitet och att intresset för välmående svenska företag fortsatt är mycket starkt. Med det sagt ser vi fram emot att få hjälpa våra kunder med framgångsrika företagstransaktioner och bolagsförändringar skräddarsydda från A till Ö även nästa år!

Snart är julen här, en tid för eftertanke och en tid att få landa i året som gått.
Som julklapp i år väljer vi att skicka ett stöd till den ideella organisationen Äldrekontakt, www.aldrekontakt.se. Organisationen består av 1000 volontärer som i 35 kommuner runt om i landet arbetar för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet hos Sveriges allra äldsta.
Våra gamla har blivit mycket svårt drabbade under årets pandemi och det är många äldre som just nu sitter ensamma utan social kontakt. Tack vare Äldrekontakt finns det möjlighet att hjälpa äldre att få nya vänner och kontakter när andra fallit bort. Genom en röst i telefonen eller ett besök som bryter tystnaden och hjälper vi till att upprätthålla känslan av ett sammanhang.

Vi på PAULMARKEN HOLMBERG vill tillönska alla våra kunder, vårt nätverk och våra samarbetspartners en riktigt fin och stillsam jul med hopp om ett strålande 2021!

Therese Paulmarken & Marcus Holmberg

Marcus Holmberg and Therese Paulmarken