Meet our team

Förståelse och respekt för ditt företags verksamhet samt närhet och hårt arbete är vårt recept för framgång. En viktig nyckel till vår framgång är att vi har samlat många års erfarenheter och nyckelkompetenser hos oss. Tillsammans har vi som arbetar vid ARD genomfört hundratals företagstransaktioner.

VD & PARTNER

Marcus Holmberg

Marcus Holmberg har närmare två decenniums erfarenhet av företagsöverlåtelser, företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Marcus arbetade under tidigt 2000-tal vid riskkapitalavdelningen på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Sveriges största advokatbyrå. Under åren på Mannheimer Swartling biträdde Marcus i ett stort antal företagsöverlåtelser, förvärv och investeringar. Efter åren på Mannheimer Swartling har Marcus varit delägare i Advokatbyrån Lindahl, Sveriges tredje största advokatbyrå och därefter transaktionsledare vid Skarpa.

PARTNER

Therese Paulmarken

Therese har bred erfarenhet av affärsutveckling och bolagsstyrning från flertalet branscher. Therese har arbetat inom bla. telekom och media samt vid flera tillfällen arbetat som VD för startup-bolag.

SENIOR ADVISOR

Anders Andersson

Anders har en bakgrund som auktoriserad revisor och delägare i KPMG. Han har varit revisor och konsult samt arbetat med både större och mindre företag. Anders har haft rollen som granskningsledare vid revisionen av ett antal större företag bl.a. Bofors-koncernen, Outokumpu, Siemens Industrial Turbomachinery, Eurenco, GE-bolag och Wasabröd.

SENIOR ADVISOR

Thomas Person

Thomas som har sin grund i Industriell Ekonomi från Linköping har under 35 år verkat som företagsledare i ett stort antal företag. Industri, handel och tjänsteföretag är representerade. De senaste 15 åren har Thomas gått in som operativ företagsdoktor i företag med stora förändringsbehov.

SENIOR ADVISOR

Mats Bergsjö

Mats har arbetat som företagsledare inom verkstadsindustrin i närmare 30 år. Bl.a. har Mats varit VD för Albin Components och Thermia. Därutöver har Mats arbetat inom Svedala Industri och där ansvarat för gjuteriet i Svedala, Sveriges största stålgjuteri. Även bl.a. varit styrelseordförande för Arvika Gjuteri och styrelseledamot i Keycast.

ASSOCIATE

Anton Ideborn

Anton har en M.Sc i redovisning och ekonomistyrning från Handelshögskola vid Örebro Universitet.

ASSOCIATE

Oskar Age

Oskar har en ekonomie kandidatexamen från Örebro Universitet.

Under sin studietid grundade Oskar Berg-slagens Företagspartner som erbjuder redovisnings och rådgivningstjänster till ägarledda företag.

  • LinkedIn - White Circle

© Paulmarken Holmberg AB  |  +46 (0)8 120 429 00   |  7A Strandvägen, Strandvägen 7, 114 56 Stockholm 

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to provide our users with a good experience. Read more