KAPITALANSKAFFNING

Vi hjälper dig att inhämta nytt kapital till ditt företag. Vi har erfarenhet av lyckade kapitalanskaffningar till såväl start-ups som till redan etablerade företag. Vår styrka som rådgivare vid en kapitalanskaffning är att all kompetens som behövs finns samlad i vårt team.

Vårt fokus ligger på kapitalanskaffningar från 15 msek och uppåt och vi åtar oss bara uppdrag där vi anser att bolaget och affärsidén tål den tuffa granskningen som en investerare kommer att göra.

Vi kan bistå dig:

Hur vi skapar värde i kapitalanskaffningsprocessen: 

Finansieringar

Vi erbjuder vår expertis inom olika typers av finansieringsarrangemang. Finansieringsbehovet kan bero på allting från företagsförvärv, finansiering av tillväxt, refinansiering till andra behov av kapitalstrukturförändringar.

Vår roll är att som oberoende finansiell rådgivare bistå med:

Vi har ett brett etablerat nätverk och har möjlighet att bistå uppdragsgivare med att driva konkurrensutsatta processer för att uppnå bästa möjliga finansiering och lösa uppdragsgivarens finansieringsbehov.

Kontakta oss
Marcus Holmberg and Therese Paulmarken

Önskar du ytterligare information om oss och vill veta hur vi kan hjälpa just dig är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vi åtar oss att skydda din integritet