Investeringar och Finansieringar

Vi hjälper dig att inhämta nytt kapital till ditt företag. Vi har erfarenhet av lyckade kapitalanskaffningar till såväl start-ups som till redan etablerade företag. Vår styrka som rådgivare vid en kapitalanskaffning är att all kompetens som behövs finns samlad i vårt team. 
Vårt fokus ligger på kapitalanskaffningar från 15 msek och uppåt och vi åtar oss bara uppdrag där vi anser att bolaget och affärsidén tål den tuffa granskningen som en investerare kommer att göra.

Vi kan bistå dig:

 • När bolaget söker expansionskapital

 • När bolaget behöver en kapitalinjektion i samband med en refinansiering

 • När du vill lösa ut en delägare
   

Hur vi skapar värde i kapitalanskaffningsprocessen: 

 • Förbereder företaget/verksamheten inför kapitalanskaffningen

 • Värderar företaget

 • Identifierar och lyfter fram företagets viktiga styrkor och möjligheter

 • Identifierar potentiella investerare i och utanför vårt nätverk

 • Konkurrensutsätter kapitalanskaffningen genom ett stort antal investerarkandidater

 • Skapar ett professionellt informationsmemorandum, oftast på engelska, som bl.a. lyfter fram företagets potential

 • Förhandlar bästa möjliga investeringsvillkor

 • Leder processen från första analys till avslutad investering
   

FINANSIERINGAR

Vi erbjuder vår expertis inom olika typers av finansieringsarrangemang. Finansieringsbehovet kan bero på allting från företagsförvärv, finansiering av tillväxt, refinansiering till andra behov av kapitalstrukturförändringar.
 

Vår roll är att som oberoende finansiell rådgivare bistå med;

 • Rådgivning kopplat till anskaffning av lånefinansiering, refinansiering, projektfinansiering, kapitalisering, utköp (MBO) eller förvärvsfinansiering.

 • Bistå med att uppnå optimal finansiering utifrån uppdragsgivarens specifika krav och förutsättningar.

 • Strukturera och upphandla finansiering såsom bank-, obligations-, leasing-, och projektfinansiering.
   

Vi har ett brett etablerat nätverk och har möjlighet att bistå uppdragsgivare med att driva konkurrensutsatta processer för att uppnå bästa möjliga finansiering och lösa uppdragsgivarens finansieringsbehov.

 • LinkedIn - White Circle

© Paulmarken Holmberg AB  |  +46 (0)8 120 429 00   |  7A Strandvägen, Strandvägen 7, 114 56 Stockholm 

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to provide our users with a good experience. Read more