Internationell investerare till Baering AB

2023-05-08

Paulmarken Holmberg har biträtt Baering AB i samband med att bolaget sökt och nått en överenskommelse med en Internationell investerare som investerat i och därmed blivit delägare i Baering AB. Genom investeringen har Baering erhållit kapital för att vidareutveckla företaget och kunderbjudandet.

– ”Vi tackar Paulmarken Holmberg för ett väl utfört arbete genom hela investeringsprocessen”, säger Baerings VD Michael Elmeskog.