Företagsförsäljning och Företagsförvärv

Försäljning av företag

Att planera, förbereda och genomföra en företagsöverlåtelse och företagsförsäljning kräver specifik kompetens, oavsett om det är ett mindre ägarlett bolag eller ett dotterbolag i en större koncern som skall säljas.
Att inleda en företagsöverlåtelse får aldrig inbära att ge sig ut på okänd mark. Varje steg skall vara planerat och kontrollerat.

Stora värden står på spel, en lyckad process kan skapa en väsentligt högre värdering, på samma sätt som en mindre lyckad process kan reducera värderingen på ett både onödigt och oönskat sätt.

I början är frågorna många, frågor som ofta är bra att anlita professionellt stöd för att få svar på. Ofta är dessa frågor sådana som kanske inte företagets revisor, bank eller advokat är vana att hantera dagligen.

Varje företagsförsäljning inleder vi med att tillsammans med vår uppdragsgivare gå igenom såväl företaget som ägarnas situation för att förbereda dessa inför försäljningen.
Som kund till oss får du alltid en trygg och komplett process, skräddarsydd från A till Ö, från första analys till avslutad affär.

När vi kan bistå dig:

Som kund hos oss får du:

Tillgång till vårt kontaktnät med köpare, även till vårt internationella nätverk. Genom att nå flera potentiella köpare och på så sätt konkurrensutsätta företagsförsäljningen möjliggör vi:

Tillgång till all vår erfarenhet och kompetens för att maximera värdet på ditt företag. Exempel på hur vi kan maximera värdet på ditt företag är bl.a.:

Förvärv av företag

Genom förvärv kan bolaget snabbt få in ny expertis nya konkurrensfördelar. Är det rätt match är det ofta en mer effektiv väg till tillväxt än genom organisk tillväxt. Vi identifierar, utvärderar och projektleder förvärv i Sverige och internationellt.
 
Vill du förvärva ett företag eller ett verksamhetsområde? Vi kan bistå dig genom hela förvärvsprocessen. Att genomföra ett företagsförvärv kräver noggranna förberedelser och kunskap. Ett företagsförvärv ställer höga krav på operationell, finansiell och juridisk specialistkompetens samt erfarenhet från både förhandling och projektledning.
Vi kan bistå dig genom hela förvärvet, från noggranna förberedelser och tuffa förhandlingar till signerande av avtal.
 

När vi kan bistå dig:

Som kund hos oss får du:

Tillgång till all vår erfarenhet av att förbereda företag inför ett företagsförvärv. Medarbetarna i vårt team har tillsammans genom åren genomfört flera hundra företagsöverlåtelser.

Kontakta oss
Marcus Holmberg and Therese Paulmarken

Önskar du ytterligare information om oss och vill veta hur vi kan hjälpa just dig är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vi åtar oss att skydda din integritet