Företagsvärderingar

Frågan om ett företags värde är något som de flesta företagare ställer sig. Bakomliggande orsaker till intresset kan variera från nyfikenhet till seriöst intresse för att avyttra bolaget. Det kan röra sig om en ren försäljning eller en kollega som ska köpas ut. Eller kanske är man i ett generationsskifte där ett av barnen ta över och driva verksamheten vidare?

Oavsett anledningen till varför företaget ska värderas, så är det viktigt att det blir ett rättvisande resultat när en värdering ska göras.

A businessman seated by a table using a smart phone

Vi har stor erfarenhet av företagsvärderingar. Eftersom vår huvudsakliga verksamhet är företagsöverlåtelser och kapitalanskaffningar, får vi hela tiden värdefull information från marknaden om hur priser förändras i olika branscher.

Vi arbetar med olika värderingsmodeller och anpassar vårt arbetssätt efter det behov du har. Behöver du en substansvärdering så tittar vi efter olika övervärden i den utrustning som bolaget äger. Vill du få ett ungefärligt värde kan vi göra jämförelser med snarlika bolag där vi känner till värdet.

Oavsett vilket ditt behov är så kan du tryggt vända dig till oss för att få en professionell och opartisk bolagsvärdering! Välkommen att kontakta oss! 

Kontakta oss
Marcus Holmberg and Therese Paulmarken

Önskar du ytterligare information om oss och vill veta hur vi kan hjälpa just dig är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vi åtar oss att skydda din integritet