Företagsförsäljning, transaktioner samt överlåtelser och M&As

SÄLJA FÖRETAGET

Att planera, förbereda och genomföra en företagsöverlåtelse och företagsförsäljning kräver specifik kompetens, oavsett om det är ett mindre ägarlett bolag eller ett dotterbolag i en större koncern som skall säljas.
Att inleda en företagsöverlåtelse får aldrig inbära att ge sig ut på okänd mark. Varje steg skall vara planerat och kontrollerat.

Stora värden står på spel, en lyckad process kan skapa en väsentligt högre värdering, på samma sätt som en mindre lyckad process kan reducera värderingen på ett både onödigt och oönskat sätt.

I början är frågorna många, frågor som ofta är bra att anlita professionellt stöd för att få svar på. Ofta är dessa frågor sådana som kanske inte företagets revisor, bank eller advokat är vana att hantera dagligen.

 • Hur förbereder jag företaget inför en försäljning?

 • Vad är mitt företag värt?

 • Hur kan jag öka värdet på mitt företag när det ska säljas?

 • Vem kan vara intresserad av att köpa mitt företag?

 • Skulle några av mina anställda eller en yngre generation kunna ta över?

 • Vad blir min roll efter försäljningen?

 • Hur skall jag presentera mitt företag på bästa sätt för potentiella köpare?

 • Vad blir skattekonsekvenserna och kan jag göra något för att minska skatten?

 

Varje företagsförsäljning inleder vi med att tillsammans med vår uppdragsgivare gå igenom såväl företaget som ägarnas situation för att förbereda dessa inför försäljningen.

När vi kan bistå dig:

 • Ni står inför en försäljning av det företag ni under en lång tid byggt upp

 • Ni står inför ett generationsskifte

 • Ni överväger att sälja företaget till en eller flera anställda

 • Ni överväger att släppa in eller flera delägare i företaget

 

Som kund hos oss får du:

 • Tillgång till vårt kontaktnät med köpare, även till vårt internationella nätverk.
  Genom att nå flera potentiella köpare och på så sätt konkurrensutsätta företagsförsäljningen möjliggör vi:

  • Högre pris

  • Bättre avtalsvillkor

  • Dina önskemål om din roll i företaget efter försäljningen

 • Tillgång till all vår erfarenhet och kompetens för att maximera värdet på ditt företag.
  Exempel på hur vi kan maximera värdet på ditt företag är bl.a.:

  • Innan en försäljning startar går vi igenom ditt företag, dess styrkor och potential och ev. brister och svagheter, varefter vi tillsammans åtgärdar brister och svagheter. 

  • I det informationsmaterial som tas fram för ditt företag lyfts hela företagets potential fram. Företaget säljs utifrån dess fulla potential, inte baserat på historiska resultat.

  • Genom att konkurrensutsätta företagsförsäljningen möjliggör vi ett högre pris och bättre avtalsvillkor

 • Tillgång till all vår erfarenhet av att förbereda företag inför en försäljning och att leda företags-överlåtelse till ett lyckat avslut. Medarbetarna i vårt team har tillsammans genom åren genomfört flera hundra företagsöverlåtelser


FÖRETAGSFÖRVÄRV

Vill du förvärva ett företag eller ett verksamhetsområde? Vi kan bistå dig genom hela förvärvsprocessen. Att genomföra ett företagsförvärv kräver noggranna förberedelser och kunskap. Ett företagsförvärv ställer höga krav på operationell, finansiell och juridisk specialistkompetens samt erfarenhet från både förhandling och projektledning.

 

Vi kan bistå dig genom hela förvärvet, från noggranna förberedelser och tuffa förhandlingar till signerande av avtal.

När vi kan bistå dig:

 • När du vill uppvakta ett företag utan att avslöja dig som intressent

 • När du vill ha en översiktlig analys av företag inom en viss bransch

 • Ha hjälp att slutförhandla en affär

 

 

Som kund hos oss får du:

 • tillgång till ARD:s kontaktnät, även till vårt internationella nätverk.

 • tillgång till all vår erfarenhet och kompetens för att analyusera just ditt företags situation och söka lämpliga företag att förvärva
   

Tillgång till all vår erfarenhet av att förbereda företag inför ett företagsförvärv. Medarbetarna i vårt team har tillsammans genom åren genomfört flera hundra företagsöverlåtelser.

 • LinkedIn - White Circle

© Paulmarken Holmberg AB  |  +46 (0)8 120 429 00   |  7A Strandvägen, Strandvägen 7, 114 56 Stockholm 

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to provide our users with a good experience. Read more