Business Development

Att planera, förbereda och genomföra en företagsöverlåtelse kräver specifik kompetens, oavsett om det är ett mindre ägarlett bolag eller ett dotterbolag i en större koncern som skall säljas. I början är frågorna många, frågor som ofta behöver professionellt stöd för att kunna besvaras på bästa sätt.

Att inleda en företagsöverlåtelse får aldrig inbära att ge sig ut på okänd mark. Varje steg skall vara planerat och kontrollerat.

Stora värden står på spel, en lyckad process kan skapa en väsentligt högre värdering och bättre villkor. På samma sätt som en mindre lyckad process kan innebära det motsatta.

Hur vi skapar värde i försäljningsprocessen:

  • LinkedIn - White Circle

© Paulmarken Holmberg AB  |  +46 (0)8 120 429 00   |  7A Strandvägen, Strandvägen 7, 114 56 Stockholm 

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to provide our users with a good experience. Read more