• LinkedIn - White Circle

© Paulmarken Holmberg AB  |  +46 (0)8 120 429 00   |  7A Strandvägen, Strandvägen 7, 114 56 Stockholm 

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Uppdrag

Wall Street System

Ard har biträtt ägarna till Wall Street Systems vid försäljningen av bolaget. ARD:s rådgivning har bl.a. bestått i upprättande och förhandling av överlåtelseavtal och övrig dokumentation.

Wall Street Systems har utvecklat betalningslösningar som bl.a. används av Europeiska Centralbanken.

Date:

Client:

Wall Street System

Categories:

Wall Street System

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to provide our users with a good experience. Read more