Uppdrag

Wall Street System

Ard har biträtt ägarna till Wall Street Systems vid försäljningen av bolaget. ARD:s rådgivning har bl.a. bestått i upprättande och förhandling av överlåtelseavtal och övrig dokumentation.

Wall Street Systems har utvecklat betalningslösningar som bl.a. används av Europeiska Centralbanken.

Date:

Client:

Wall Street System

Categories:

Wall Street System
  • LinkedIn - White Circle

© Paulmarken Holmberg AB  |  +46 (0)8 120 429 00   |  7A Strandvägen, Strandvägen 7, 114 56 Stockholm 

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to provide our users with a good experience. Read more