• LinkedIn - White Circle

© Paulmarken Holmberg AB  |  +46 (0)8 120 429 00   |  7A Strandvägen, Strandvägen 7, 114 56 Stockholm 

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Uppdrag

När-Livs gruppen

ARD har biträtt När-Livs Gruppen i samband med försäljningen av två kommersiella fastigheter på Lidingö. Köpeskillingen var drygt 200 miljoner kronor. ARDs rådgivning har bestått i upprättande och förhandling av överlåtelseavtal och övrig nödvändig avtalsdokumentation.

Date:

Client:

När-Livs gruppen

Categories:

När-Livs gruppen

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to provide our users with a good experience. Read more